Street Surviving Systems

Je izredno učinkovit borilni sistem v neprestanem razvoju, mišljen izključno samo za zaščito, torej “preživetje” v realnih borbenih situacijah! Zasnoval ga je, leta 2001, mojster borilnih veščin Aljoša Gorup.

V našem sistemu smo izključili vse neuporabne, akrobatske, kompleksne in koreografske tehnike, ki ne sodijo v realne borbene situacije in zaprli vse na enostavnostdirektnost in učinkovitost pri borbi, torej smo obdržali te koncepte, ki nas vsak dan vodijo pri raziskovanju in treniranju.

Ne treniramo stvari, ki sodijo v ring, kjer je prisoten sodnik in kjer se uporabljajo pravila, ker v realnih borbenih situacijah tega ni! Takšen program je v praktični aplikaciji, lahko na prvi pogled zelo agresiven in brutalen, ampak v kriznih situacijah, kjer nam ne preostane drugega kot braniti sebe in naše bližnje, nas žal ne zanimajo poškodbe našega ali naših nasprotnikov oziroma napadalcev. Takrat vsak človek misli na svoje preživetje in varovanje svojih bližnjih!!

1. GOLOROK BOJ

Je prvi in najvažnejši del, saj vsebuje zelo pomembne elemente, ki pripomorejo k razvoju in razumevanju atributov, katere bomo potrebovali v borbi in nadaljevanju programa. Študij poglabljamo na spontane in »žive« metode treninga, ki dovoljujejo vadečemu osebnega »telesnega izražanja«, saj tako razvija sposobnost prilagajanja konstantno spreminjajoči borbi, katera ni nikoli določena in fiksna, kajti nasprotnik nikoli ne sodeluje z nami!

Obdelali bomo 4 borbene razdalje, od teh pa dali poudarek na tretjo ali kratko, ki je najvažnejša od vseh! Golorok boj temelji na konceptu preživetja, kar nam omogoča biti učinkoviti v različnih psihofizičnih situacijahproti enemu ali več nasprotniki.

palice_01

2. BORBA S PALICAMI

Drugi del je ravno tako pomemben segment v našem sistemu, saj nam zelo izboljša biomehaniko, koordinacijo, sposobnost osredotočenja, boljše razumevanje konceptov, prilagajanja različnim borbenim situacijam

Temelji na taktično-strateških principih, ki so uporabni v realnih situacijah, tako za goloroko borbo kot tudi pri oboroženi borbi. Tehnike, katere se bomo učili morajo biti psihofizično “natrenirane”, ker so zelo pomembne in potrebne za aplikacijo v realni borbi. Torej, stvari, ki so nekoristne ne bomo ponavljali, temveč jih vse zreducirali v veliko bolj enostaven način uporabe tega orožja in uporabljali samo tisto, kar dejansko deluje, brez raznih šovinističnih tehnik, saj ulica ni teater. Tehnike in samo rokovanje tega orožja so prilagodljive tudi ostali vrsti orožij, različnih dimenzij, saj so principi univerzalni.

nozi01

3. BORBA Z NOŽEM

Tretji del je najboljši in najtežji del celotnega našega sistema. Poučuje se samo kvalificirane inštruktorje in zelo napredne učence, ki imajo določeno, torej zahtevano znanje za sabo, pod vodstvom glavnega inštruktorja in sicer nikakor pod starostjo 21 let!!!

Pri delu z nožem, poleg vseh atributov, ki nam jih to orožje nudi, razvijamo tudi resničnost borbe, ki je zelo pomembna in potrebna za zaščito v realnih borbenih situacijah. Tukaj premagujemo omejitve, torej ovire, ki so nas na naši poti pri razumevanju realne borbe, omejevale. Sedaj odstrani vsak dvom, ki je bil prisoten pri raznih borilnih športih in tradicionalnih veščinah, saj si ne smemo dovoliti napak, ki bi brezdvomno pustile posledice.

Pri študiju borbe z nožem se učimo vse od teorije, taktike, razumevanja različnih tipov človeških reakcij in agresivnosti, ki nam lahko grozijo na ulici, obdelava koncepta borbenih razdalj, pokrivanj, kjer se učenec nauči uporabljati različne vrste predmetov ali “equalizer” za svojo obrambo oz. zaščito v primeru oboroženega napada ali napada več napadalcev. Zadnji del je najtežji in najzahtevnejši del, ampak je naša “zagotovitev” v realni borbi. Zelo vpliva na golorok boj, kajti sedaj ga razumemo na popolnoma drugačen način kot smo ga na samem začetku.

PODPROGRAMI:

»Tisti, ki ne kaznuje zla, ukazuje, da je zlo storjeno.«  Leonardo Da Vinci